ประวัติความเป็นมา
คณะกรรมการหอการค้า
โครงสร้างการบริหาร
นโยบายแผนการดำเนินงาน
 

สมัครสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระบรมโกศ
อบรมการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการใช้เครื่องหมายฮาลาล
งานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2556 เยาวชนไทย รู้ภัยคอร์รัปชั่น
สถานการณ์ค้าปลีกไทย
'วันแม่' ในทัศนคติของประชาชน
ความสามารถการแข่งขัน SMEs ของไทย
ดัชนีเศรษฐกิจลดต่ำสุด รอบ 6 เดือน
10 อันดับธุกิจเด่น ในปี 2556


สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Today
81
Yesterday
207
This Month
5,965
Last Month
7,913
This Year
57,491
Last Year
42,178
เริ่มนับ : 30 ตุลาคม 2556
Link ที่น่าสนใจ
สำนักงาน ก.พ..
จังหวัดเชียงใหม่
สภาอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
สมาคมผู้ผลิตและผู้ส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย เชียงใหม่-ลำพูน
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่
บทความวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ โดย ผอ.สมชัย ศิริสุจินต์
โครงการคูปองนวัตกรรม
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ] Next>>
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม หลักสูตร "Family Business Governance(FBG)"
ขอเชิญร่วมงานและร่วมออกบูธแสดงสินค้า"Cambodia - Thailand Trade Faif 2016"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสัมมนากลุ่มย่อยเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ระยะ 5 ปี ในหัวข้อเรื่อง "ค้าอย่างไรให้ไทยเข้มแข็ง"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างนักการค้ามืออาชีพ
ขอเชิญเข้าร่วมงานงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 11จังหวัดเชียงใหม่ MONEY EXPO CHIANGMAI 2016
ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาและรวมกลุ่มผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ Cluster OTOP
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 11 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 9 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot)ประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
สรุปข่าวสั้นข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญ (News Snapshot) ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2559

วันที่
หัวเรื่อง
โดย
คนอ่าน
20 Oct. 2016
11
20 Oct. 2016
3
20 Oct. 2016
7
19 Oct. 2016
9
14 Oct. 2016
15
13 Oct. 2016
11

   
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ THE CHIANGMAI CHAMBER OF COMMERCE

158 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0 5324 1404-5 โทรสาร : 0 5324 1406
E-mail : ccc@cmi-cc.com Web site : www.chiangmaichamber.com, www.thaiechamber.org